Johannes Werthenbach

stv. Fraktionsvorsitzender + stv. Stadtverbandsvorsitzender